Zakladanie kvetinového záhonu v areáli školy

09.05.2023

Žiaci II.B odboru dizajn exteriéru v utorok zakladali na hodinách predmetu Umelecká prax kvetinový záhon v areáli školy. Záhon bude slúžiť okrem estetickej funkcie aj na edukačné účely. Žiaci sa budú učiť poznávať jednotlivé rastliny na výuke odboru dizajn exteriéru. Na záhone bolo vysadených približne 12 druhov trvaliek a letničiek.