Pozastavenie vydávania AG testov

Vážení rodičia,

vzhľadom na špecifické užívateľské problémy pri dodaných baleniach testových sád sme sa rozhodili DNES takéto sady našim žiakom nevydávať.

ďalší postup budeme konzultovať s nadriadenými orgánmi a následne Vás informovať

Linda Pločicová


Nahlasovanie výsledku AG testu

prostredníctvom edupage: 

(prvý výsledok AG testov nahlásiť  -  15.09.2021  (10.09.2021 žiaci obdržali AG testy)

podľa odporúčaní MŠVVaŠ prosíme ďalšie výsledky nahlasovať - vždy v pondelok a štvrtok ráno

...

Pri vykonávaní samotestu postupuje rodič/žiak podľa pokynov výrobcu zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade pozitívneho testu žiak ostáva doma. Rodič kontaktuje lekára pre deti a dorast, ktorý stanoví ďalší postup.  


Vážení rodičia a žiaci,

dňa 10.09.2021 by nám mali byť nadriadeným orgánom vydané AG testy. Vzhľadom na zajtrajšie DIŠTANČNÉ rodičovské združenie v popoludnajšich hodinách, riaditeľské voľno udelené RŠ počas dní (13.09.-14.09.2021) a v snahe o efektivitu ich využitia, budeme testy

PRIHLÁSENÝM ŽIAKOM 

(vrátane tých, ktorí ste prejavili záujem po termíne)

vydávať

ZAJTRA 10.09.2021 NA 3.tej VYUČOVACEJ HODINE (triednickej hodine)

ŽIACI SPOLU S AG TESTAMI DOSTANÚ NÁVRATKU s ďalšími pokynmi !!!!!!!!

DÔRAZNE TÝMTO ŽIADAME, ABY STE NÁVRATKU AKO RODIČIA PODPÍSALI

(platí to aj pre plnoletých žiakov)

A PROSTREDNÍCTVOM VAŠÍCH DETÍ DORUČILI TRIEDNYM UČITEĽOM

---- 16.09.2021 ----

PRI NÁSTUPE NA VYUČOVANIE

*Pokiaľ by niekto bol 16.09.2021 na PN tak ihneď po nástupe do školy.

ďakujem

Mgr. Linda Pločicová