NO WAR

Škola umeleckého priemyslu v Prešove 


nesúhlasí s 


-----------------  akýmkoľvek násilím a akoukoľvek vojnou kdekoľvek na svete -------------------

na ktorú doplácajú nevinní a slabí a vyjadruje svoju túžbu, aby akékoľvek konflikty boli riešené 

humánnou cestou.