8610 M Odevný dizajn

8610 M Odevný dizajn

Študijný odbor je umelecký smer, na ktorý sú žiaci prijímaní na základe výsledkov talentovej skúšky. Počas štúdia na škole okrem základných všeobecnovzdelávacích predmetov majú značný počet vyučovacích hodín výtvarnej prípravy, figurálneho kreslenia, dejín výtvarnej kultúry, navrhovania a modelovania odevov, praxe, ale aj odborných odevných predmetov: technológia, konštrukcia odevov, náuka o materiáli, ekonomika. Absolventi tohto študijného odboru získajú zručnosti v navrhovaní a modelovaní odevov a odevného dizajnu, osvoja si prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarnej úžitkovej tvorby, získajú vedomosti o vlastnostiach a použití odevných materiálov, získajú znalosti z oblasti organizácie a riadenia odevného priemyslu. Absolventi sa uplatnia ako návrhári a dizajnéri odevných výrobkov a v odevných firmách, ale aj v súkromnom sektore. V oblasti umenia ako kostýmoví výtvarníci, ale aj ako štylisti, či tvorcovia rubrík v módnom časopise.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru: 

Mgr. Antónia Chromá
Kontaktné informácie: antonia.chroma@sup-po.sk

Tel.: 051/771 14 58

Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov ODD: