SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

4. 9. 2022 O 8.30 HOD. 

NA ŠKOLSKOM DVORE


OZNAM:  PROSÍME ŽIAKOV  I.  A   III. ROČNÍKA 

ABY PO NÁSTUPE DO ŠKOLY ODOVZDALI TRIEDNYM UČITEĽOM 

 ---- 12 EUR ---- 

NA PRACOVNÝ ZOŠIŤ Z ANGLICKÉHO JAZYKA


STRAVOVANIE

Noví stravníci :  prosíme stiahnuť si zápisný lístok a zaslať ho emailom na  ssjpo@ssjpo.sk . Spätne vám  bude zaslaný e-mail obsahujúci potrebné údaje a informácie. Po zaplatení a po pripísaní kreditu si môžete prihlásiť obedy na september ( každý stravník si mesiac september prihlasuje sám )


KÓPIE DOKUMENTOV

Prosíme žiakov 1. ročníka odovzdať triednym učiteľom pri nástupe 4.9.2022 kópie.

a) rodného listu

b) vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ