POZOR - PLATIA PRE VÁS AJ OZNAMY V KATEGÓRII - "OZNAMY - SEPTEMBER"

SAMOTESTOVACIE  SADY

Vážení rodičia,

MŠVVaŠ SR na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie VŠETKÝM ŽIAKOM, ktorých rodičia o ne prejavia záujem.

Testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý prihlásený žiak dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Vedenie školy zisťuje v čase od 24. 8. 2021 do 25. 8. 2021 do 16.00 hod. záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi našej školy.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste v prípade, že máte záujem o samotestovanie domácimi antigénovými testami potvrdili svoj záujem ihneď po prečítaní tejto správy, a to zaslaním emailu na adresu: linda.plocicova@sup-po.sk alebo sekretariat@sup-po.sk, kde uvediete:


a) meno a priezvisko rodiča, 

b) meno žiaka, ktorý navštevuje ŠUP na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove

c) triedu (ročník), ktorú bude navštevovať v šk. roku 2021/2022 t. j. od 1.9.2021.


O termíne a harmonograme vyzdvihnutia testov, budeme rodičov informovať.STRAVOVANIE

Noví stravníci :  prosíme stiahnuť si zápisný lístok a zaslať ho emailom na  ssjpo@ssjpo.sk . Spätne vám  bude zaslaný e-mail obsahujúci potrebné údaje a informácie. Po zaplatení a po pripísaní kreditu si môžete prihlásiť obedy na september ( každý stravník si mesiac september prihlasuje sám )


KÓPIE DOKUMENTOV

Prosíme žiakov 1. ročníka odovzdať triednym učiteľom pri nástupe kópie.

a) rodného listu

b) vysvedčenia z 9. ročníka ZŠTRIEDNE AKTÍVY - O Z N Á M E N I E

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 10. 9. 2021 sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy v priestoroch Školy umeleckého priemyslu na Vodárenskej ulici č.3 v Prešove.

Program:

16:00 - 17:00

Informovanie zákonných zástupcov o ekonomickom hospodárení školy, možnostiach komunikácie so školou, o pravidlách fungovania počas pandemickej situácie aj o budúcich aktivitách školy.

17:00

Zasadnutie členov Rady rodičov.


Upozorňujeme rodičov, že v triedach 1.ročníka sa uskutočnia voľby triednych samospráv. Neprítomnosť na triednom aktíve teda znemožní kandidovať za člena triedneho výboru aj voliť členov triedneho výboru.


Individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s pedagogickými zamestnancami budú možné individuálne písomne prostredníctvom mailu alebo EduPage.