Toto fakt milujem

je výzvárná súťaž pre základné školy, ktorú organizujeme od šk.roka 2016/2017.