8603 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

8603 M Grafický a priestorový dizajn

Cieľom odboru je pripraviť študenta na riešenie tvorivých úloh v oblastiach vyžadujúcich znalosti 2D a 3D grafického zobrazenia. Prvé dva roky sú zamerané na zvládnutie základných výtvarných techník a na prácu s rôznymi materiálmi. Tieto vedomosti a zručnosti ďalej študent rozvíja v nasledujúcich ročníkoch, kde už svoje výstupy realizuje prostredníctvom 2D a 3D grafického softvéru ako napríklad Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffect či Blender. Absolvent tohto odboru tak disponuje v prvom rade zručnosťami v oblasti grafického dizajnu, čo je potrebné pre takmer každé povolanie v kreatívnom priemysle. V druhom rade disponuje vedomosťami a schopnosťami potrebnými pre prácu v 3D softvéri, čo výrazne zvýhodňuje jeho postavenie na trhu práce. K ľahšiemu uplatneniu absolventa po ukončení štúdia pomáha aj povinná prax v druhom a treťom ročníku a základy právnej ochrany tvorby. Ideálne uplatnenie nájdu absolventi tohto odboru v hernom či filmovom priemysle a v reklamných agentúrach. Absolvent môže v štúdiu pokračovať na vysokej škole s umeleckým zameraním.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
Mgr. art. Darina Varchoľová
Kontaktné údaje:
darina.varcholova@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov GPD: