Talentové skúšky 2022/2023

Talentové skúšky

Talentové skúšky na ŠUP Prešov - základné informácie:

V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 ŠUP V PREŠOVE PONÚKA ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM VZDELÁVANIE V NASLEDUJÚCICH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

8641 M propagačné výtvarníctvo

8633 M reklamná tvorba

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

8614 M dizajn interiéru

8613 M dizajn exteriéru

8610 M odevný dizajn

TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2023/2024 SA USKUTOČNIA:

I. KOLO

1. termín: 02. 05. 2023

2. termín: 11. 05. 2023

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky na webovom sídle školy

T: do 30. 11. 2022 Z: riaditeľ strednej školy

  • Podanie prihlášok na štúdium riaditeľovi strednej školy

T: do 20. 03. 2023 Z: zákonný zástupca žiaka

  • Zverejnenie počtu žiakov, kt. možno prijať do I. ročníka a termíny konania TS na webovom sídle školy

T: do 31 . 03. 2023 Z: riaditeľ strednej školy

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania po I. kole

T: 19. 05. 2023 Z: riaditeľ strednej školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.