Krajinársky kurz 2019

08.07.2019

Krajinársky kurz žiakov II. ročníka v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnil v Kremnici. Kurz absolvovalo 31 žiakov. Cieľom krajinárskeho kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, naučiť ich vnímať a výtvarne vyjadriť zákonitosti priestorového videnia v plenéri, upevniť zručnosti žiakov v kresbe a maľbe, rozvíjať ich farebné cítenie, upevniť poznatky o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím rôznych výtvarných techník. Uvedené ciele sa podarilo plne zrealizovať.

 Ing. arch. A. Nováková 

Nahliadnite do našej fotogalérie: