ERASMUS + a cena pre náš projekt - The European Innovative Teacher Award

11.12.2023

Dovoľujeme si oznámiť širokej verejnosti, kolegom, žiakom a rodičom, že náš projekt Erasmus+, We are different we are same, a project about diversity (Sme odlišní, sme rovnakí), realizovaný v rokoch 2018 – 2021 s partnerskými školami z Talianska, Španielska a Švédska, získal v Bruseli cenu EITA = The European Innovative Teacher Award.

Všetkým zúčastneným kolegom a žiakom ďakujem za spoluprácu.

PaedDr. Adriana Hugecová, koordinátorka projektu slovenského partnera.