Jankiv Siblings - exkurzia ODD

19.10.2021

Jankiv Siblings napísali:

     Včera sme mali edukačné dopoludnie, kedy sme u nás v ateliéri privítali študentov odevného dizajnu, zo strednej umeleckej školy.

     Exkurzia bola zameraná na oblasť ktorej sa práve v škole venujú, a tou je tvarovanie materiálov. So študentmi sme prebrali históriu plisovania, kde plissé vzniklo a za akým účelom sa nosilo. Naučili sme ich základne rozdelenie vzorov plisovania a rozdiel medzi ručným a strojovým plissé. Vysvetlili sme si základy techniky a ukázali sme im samotný proces tvorby skladov. No a na záver sme študentom ukázali ako vyzerá čerstvo vyplisovaná látka, priamo vybratá z kotla.Veríme že sa dá aj takýmito exkurziami prispieť k tomu, aby školstvo aplikovalo do výuky aj reálne informácie z praxe a aby si študenti rozšírili svoje poznatky. 

     My študentov neodmietame, stále sa im snažíme vyjsť v ústrety a pomôcť ich napredovaniu a vzdelávaniu. Participujeme na mnohých semestrálnych a diplomových prácach, lebo nezabúdame na to, ako sme začínali my a čím sme si museli prejsť. 

     Držíme študentom palce aby boli odvážny, kreatívny a mali dostatok sily a šťastia nato, aby prerazili.

ĎAKUJEME