Kam po ZŠ

10.12.2019

Dňa 10. 12. 2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili prezentačnej akcie pod názvom KAM PO ZÁKLADNEJ ŠKOLE. Táto akcia sa konala na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove a jej cieľom bolo priblížiť študentom základných škôl možnosti pokračovania štúdia na stredných školách v Prešovskom kraji. Žiaci zo základných škôl boli zvedaví najmä na študijné odbory, ktoré im ponúkame, ako aj na talentové skúšky a ich následné uplatnenie v praxi po ukončení štúdia. Veľká vďaka patrí aj našim študentom Sofii Havirovej a Marekovi Šínovi z druhého ročníka, ktorí sa aktívne zapojili, či už prípravou samotného výstavného stánku, alebo prezentáciou našej školy. Mgr. H. Čišková