Krajinársky kurz 2023

06.06.2023

V máji naši druháci absolvovali plenér. Lokality ich výskytu boli rôzne. Zákutia mesta Prešov i okolie našej školy poskytli námety na zobrazenie krajiny i jej častí v symbióze s človekom. Vznikli krásne práce z rôznych výtvarných oblastí. Zastúpenie mali kresba, maľba, kombinované techniky, fotografia i land art."