Kreativita mladých grafikov 2023

06.06.2023

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Kreativita mladých grafikov", ktorú organizuje Spojená škola – Škola umeleckého priemyslu v Nižnej. Aktuálny XV. ročník celoslovenskej súťaže sa niesol v duchu témy – Súzvuky krajiny fantázie. Gratulujeme.

Kategória A - Obalový materiál

Čestné uznanie: Dorota Roháčková 18r.  "For My Darling"

Kategória D - Ilustrácia

2. miesto: Adam Hlačišák 17 r. "In The Rythm of Life"