Letný kurz pohybových aktivít

24.05.2024

Počas týchto dní sa to hemží školskými aktivitami. Naši druháci sa vybrali na letný kurz pohybových aktivít na Drienicu. Nie sami. Doprovod im robia p. uč. Harčariková (vedúca akcie), p. ZRŠ I. Šoltýsová, p. uč. A. Hugecová a p. uč. P. Mikolaj.