Nástenná maľba - vyhodnotenie internej súťaže

18.05.2022

Vyhodnotenie školskej výtvarnej súťaže

"Súťaž o nástennú maľbu"

Do výtvarnej školskej súťaže o nástennú maľbu sa prihlásili štyria žiaci. Porota udelila jedno tretie miesto, jedno druhé a dve prvé miesta.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom a oceneným.

1. miesto Sára Rinďová III.A, Natália Sokolová III.A

2. miesto Ema Kováčová III.A

3. miesto T. Ignacik II.B

Návrhy ktoré sa umiestnili na 1. mieste budú realizované po koordinácii výtvarno-technického zabezpečenia.

Návrh ktorý sa umiestnil na 3. mieste bude taktiež realizovaný na treťom poschodí v budove školy.

Dňa: 05. 04. 2022                                     Vypracoval: Mgr. Art. Jozef Poník