Návšteva krajskej galérie v Prešove

15.02.2024

Naši žiaci (GRD III.B)sa zúčastnili "pravidelnej" návštevy Krajskej galérie v Prešove, aby si rozšírili svoj umelecký obzor.