OZ ŠUP na umenie

01.11.2021

OZ "ŠUP na umenie", ktorého cieľom je:

- podpora a ochrana kultúry,

- rozvoj umenia a kultúry ako tvorivého potenciálu v mladých tvorcoch,

- vzdelávanie občanov v určitej umeleckej oblasti,

- zabezpečenie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, kurzov,
seminárov, konferencií, rozvojových programov,

- tvorba audio-vizuálnej reklamy, filmov, 3D, tlačovín a propagačná činnosť,

- organizácia a realizácia výtvarno-umeleckých súťaží a podujatí.

DIZAJN PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV FILMU - BIELA HORA: