Po stopách Janka Kráľa - expedícia

07.11.2022

Dňa 20. 10. 2022 žiaci našej školy absolvovali literárnu exkurziu v Liptovskom Mikuláši. Cieľom bolo vydať sa po stopách Janka Kráľa, pretože v tomto roku si pripomíname dvojsté výročie jeho narodenia. Ich zaujímavá expedícia sa začala už vo vlaku, kde im pán učiteľ Kandur rozdal pripravené tajničky a kvízy, a tak ich vtiahol do samotného bádania. Študenti tak zažili mnoho zábavy, v Múzeu Janka Kráľa sa okrem dôležitých informácií o literátoch dozvedeli aj to, ako a prečo bol mučený Juraj Jánošík. Vyskúšať si dereš sa síce mnohí neodvážili, ale aspoň sa dozvedeli niečo viac o zbojníkovi, ktorý sa stal štúrovským symbolom boja za slobodu. Navštívili tieževanjelickú faru, v ktorej pôsobil ako kňaz M. M. Hodžaa ktorá bola miestom založenia kultúrno-osvetového spolku Tatrín. Naši žiaci tak zažili krásny slnečný deň plný informácií o dôležitých momentoch nášho národa.

Mgr. Soňa Bochnovičová