Sektorová konferencia 3D

28.09.2022

Dňa 28. 9. 2022 sme sa zúčastnili sektorovej konferencie na tému 3D tlač. Na konferencii sme sa oboznámili s poznatkami o 3D tlači sprostredkovanými odborníkmi z praxe, z akademickej pôdy a umelecko - remeselnej praxe. Prednášajúci účastníkom sprostredkovali informácie o fungovaní rôznych druhov 3D tlače, budúcnosti tohto spôsobu tlače ako aj o možnostiach využitia v rôznych odvetviach priemyslu a bežného života. Bolo pre nás prínosné vidieť a počuť akým spôsobom tento spôsob aditívnej výroby pomáha pri zjednodušovaní výrobných procesov ako aj pri zachraňovaní životov. V závere prebehla diskusia, ktorá poukázala na využitie 3D tlače na školách a taktiež na požiadavky na výuku a prax v tomto odbore. Sme veľmi radi že sme mohli byť súčasťou tejto konferencia a mali možnosť vidieť aj reálne produkty a počuť ľudí z praxe.