Súťaž stredoškolských časopisov PSK 2022

28.05.2022

Ďakujeme za ocenenie v bronzovom pásme. 

V aktuálnom ročníku súťažilo 16 periodík

Tlačová správa

V Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja získal prvenstvo časopis Gymoš zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Ide v poradí už o štvrté víťazstvo na novinárskom podujatí, ktoré sa po vyše ročnej prestávke uskutočnilo opätovne pod garanciou Prešovského samosprávneho kraja.

Do aktuálneho 8. ročníka novinárskej súťaže, ktorú vyhlasuje PSK v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove (RO SSN) a Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava, sa tentoraz prihlásilo celkovo 16 stredoškolských časopisov z 9-ich okresov. Podujatie bolo opäť otvorené pre všetky typy stredných škôl v kraji a ich časopisy v printovej i elektronickej podobne za uplynulé dva školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

"Hoci išlo o nižšie počty prihlásených, po pauze spôsobenej pandémiou je to aj pochopiteľné, redakčné tímy sa nemohli priamo stretávať a pracovali na svojich časopisoch v zmenených podmienkach. Napriek tomu to nevzdali, tvorili a vydávali svoje periodiká a v nich priniesli veľa zaujímavých tém nielen zo života školy, ale aj miestneho života, reflektovali dianie okolo seba i veľké celospoločenské udalosti. A to je veľmi cenné a zaslúži si to náš obdiv," uviedol v rámci slávnostného vyhodnotenia predseda PSK Milan Majerský.

Absolútnym víťazom súťaže s plným počtom bodov sa stal časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil najvyššie hodnotenie z predchádzajúceho ročníka a na svoje konto si pripísal už štvrté najcennejšie víťazstvo v tejto súťaži. O druhé miesto sa podelili dva tituly - Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a Phase Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Na tretej priečke skončil časopis Life in the Academy SPŠ - Súkromného gymnázia v Poprade. V zlatom pásme, no už bez "pódiového" umiestnenia, sa ocitol časopis Elán, ktorý tvoria študenti SOŠ podnikania služieb, Lipany. V striebornom pásme skončilo napokon 6 a v bronzovom 5 časopisov.

Odborná porota zložená z aktívnych novinárov, ktorá hodnotila obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu, rozdala aj špeciálne ceny. Skokanom roka sa stal časopis Vita Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Objavom roka je časopis ŠUPA Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku. Najlepšiu titulku má časopis SpeŠnet Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu

Poprad, za kreativitu ocenila porota časopis Phase Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov a najlepší vizuál mal časopis Elán SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch. Mimoriadnu cenu poroty získala Spojená škola, o.z. SOŠ lesnícka Bijacovce za časopis Poddubáčik. Cenu RO SSN Prešov pripadol časopisu Konekt zo SOŠ technickej Poprad.

Okrem cenných rád a odporúčaní od skúsených novinárov získali redakčné tímy od hlavného garanta súťaže - Prešovského samosprávneho kraja vecné ceny, diplomy a najúspešnejšie štyri tituly i finančné príspevky na tvorbu stredoškolských časopisov.

***

Výsledková listina

Zlaté pásmo

1. Gymoš, Spojená škola J. Henischa, Bardejov

2. Gymploviny, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa, Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

3. Life IN THE Academy, SPŠ - Súkromné gymnázium, Poprad

 • Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

Strieborné pásmo

 • SpeŠnet, SPŠ techniky a dizajnu, Poprad
 • Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
 • Konekt, SOŠ technická, Poprad
 • GYMSURFER (el.), Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov n. Topľou
 • ŠUPA, Škola umeleckého priemyslu, Svidník
 • ELBACK (el.), Súkromná SOŠ - ELBA, Prešov

Bronzové pásmo

 • Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit
 • Poddubáčik, Spojená škola, o. z. SOŠ lesnícka, Bijacovce
 • ŠUP na novinky (el.), Škola umeleckého priemyslu, Prešov
 • POMIMO, SOŠ služieb, Prešov
 • Newsletter Impulz (el.), SPŠ elektrotechnická, Prešov

Špeciálne ocenenia

 • Skokan roka: Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
 • Objav roka: ŠUPA, Škola umeleckého priemyslu, Svidník
 • Kreativita: Phase, Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov
 • Titulka: SPeŠnet, SPŠ techniky a dizajnu, Poprad
 • Vizuál: Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany
 • Cena ROSSN: Konekt, SOŠ technická, Poprad
 • Mimoriadna cena poroty: Poddubáčik, Spojená škola, o. z. SOŠ lesnícka, Bijacovce

***

V Prešove, 28. mája 2022

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK