ÚSVIT - CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 2023

21.04.2023

"UMENIE DOKÁŽE AJ V ŤAŽKÝCH ČASOCH ZAŽIARIŤ"

www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk 


------------------------ 630 prihlásených dizajnov zo 17 škôl zo SR a ČR -----------------------

PREPOJENIE UMELECKÉHO VZDELÁVANIA stredných škôl

S REÁLNOU VÝROBOU, PRETOŽE MÁME POTENCIÁL BYŤ SVETOVÝ...


Cieľ súťaže = spropagovať umelecké školstvo na Slovensku, sieťovanie škôl, vytváranie priestoru na spoluprácu, konfrontáciu a vzájomný rast. Cieľom je i ponúknuť žiakom možnosť pracovať na reálnych výzvach, ktorých výstupy budú zaradené do reálneho výrobného procesu.

Súťaž je organizovaná pod záštitou

ministersky kultúry Slovenskej republiky Mgr. Natálie Milanovej,

predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského PhD.

a primátor mesta Prešov Ing. František Oľha.

 • Súťaž je zameraná:

na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl.

 • Organizátor súťaže:

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeum Solivar v Prešove a OZ ŠUP na umenie pôsobiacom popri Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.

 • Súťažné kategórie:

Hlavné: Kategória 1.Naj portrét(fotografia)

Kategória 2.Ilustrácia(komiks, cartoon, semirealizmus, fan art...)

Kategória 3.3D dizajn(3D vizualizácie - plastiky, produkty, sochy...)

Kategória 4.Film(krátke video – max. dĺžka 15 min.)

Bonusové: Kategória 5. Best ponožka dizajn (potenciálny dizajn ponožiek Fusakle)

Kategória 6. Sedací vak (dizajn na potlač sedacieho vaku Vipera s.r.o.)

Kategória 7. Sme ORIGINAL(Moderná perinka Mimi original s.r.o.)

Kategória 8. TAKOY (dizajn potlače látky firmy TAKOY)

Do súťaže bolo zapojených: cez 630 výtvarných diel(ok). Zapojilo sa celkovo 17 škôl (zo SR a ČR):

 1. ŠUP Jozefa Vydru, Bratislava,
 2. SŠUP Žilina,
 3. ŠUP Trenčín, 
 4. SŠUP Zvolen, 
 5. SŠUP Nitra, 
 6. ŠUP Ladislava Bielika Levice, 
 7. Spojená škola / ŠUP Nižná, 
 8. ŠUP Banská Štiavnica, 
 9. ŠUP Ružomberok, 
 10. ŠUP Kežmarok, 
 11. ŠUP Svidník, 
 12. ŠUP Košice, 
 13. ŠUP Prešov, 
 14. SOŠ Postupimská, Košice, 
 15. SSCG Pardubice, SUPŠ s.r.o. 
 16. Frýdek-Místek, 
 17. SUŠ Ostrava.