Výstava Online/Offline

04.04.2024

V spolupráca s organizáciou Fecupral sme recykláciou/upcykláciou pretvorili odpadový materiál a to vyradené monitory na umelecké predmety. Podarilo sa nám vytvoriť  inštaláciu na tému "Vesmír ako dialóg", kde 11 účastníkov vo svojich prácach prepája svet online svet (pre ktorý boli monitory primárne vytvorené) a offline (svet maľby, koláže, vytvárania objektu a vesmíru). Vďaka Hvezdárni a planetáriu v Prešove so sídlom na Dilongovej ulici číslo 31 si túto inštaláciu môžete pozrieť do 25. 7. 2024. Z tohto spojenia sa nesmierne tešíme a ešte raz chceme poďakovať  firme Fecupral, spol. s.r.o., Hvezdárni a planetáriu v Prešove, DJ Rezume a v neposlednom rade autorom prác z ktorých vznikla inštalácia. 

Ďakujeme