Z histórie vývoja školy

Dňa 10. 5. 2023 sme v spolupráci s pánom Ladislavom Kissom a Hvezdáreňou a planetáriom v Prešove pre žiakov pripravili prednášku a premietanie najzaujímavejších diel zo súťaže Cineama. Takouto formou sa snažíme žiakom rozširovať prehľad o tvorbe v oblasti filmu, o tvorbe ich rovesníkov a snažíme sa ich inšpirovať k ich vlastným filmárskym...

V súčasnosti sa na škole vyučujú iba štvorročné študijné odbory umelecko-remeselného zamerania, ako sú napríklad propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn a grafický dizajn. Absolventi týchto odborov získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské vzdelanie (maturitu) a väčšina z nich pokračuje v...

Pre potreby východoslovenských divadiel otvorila naša škola od roku 1998 nové študijné odbory scénických umelecko-remeselných prác so zameraním na parochniarske a maskérske práce, kroje a kostýmy aj maľbu dekorácií a interiérov. Nové krajské mesto Prešov malo snahu o získanie čo najvyššieho kreditu v umeleckom vzdelávaní. Preto sme na škole začali...

V roku 1960 vzniklo učilište, ktoré nieslo názov Odborné učilište Okresného stavebného podniku v Prešove so sídlom v Sabinove. Toto učilište zabezpečovalo vyučovanie iba v učebnom odbore murár. V roku 1971 bola odovzdaná pre školu nová budova na Vodárenskej ulici v Prešove. Škola zabezpečovala vyučovanie v rôznych profesiách stavebného zamerania...