Naše aktivity

Sme hrdí, že sa dobrá vec podarila, čo je dôkazom toho, že sme ešte nezabudli byť k sebe dobrí, podeliť sa s inými a nemyslieť len na seba. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Bochnovičovej. Tých krabičiek sa naplnilo viac, ako sme predpokladali :)

* pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu na pôde školy, bude karneval realizovaný ONLINE formou

Piatok 22. októbra bol okrem iného aj stretnutím s básnikmi, prvým zo série pripravených dotykov so súčasnou poéziou. V rámci projektu DOTYKY 21 (v spolupráci s Knižnicou Pavla Országha Hviezdoslava) zavítala na Vodárenskú 3 poetka a prekladateľka Eva Lukáčová, umeleckým menom Eva Luka (1965), a mladý básnik Kasper Orison, vlastným menom Ladislav...

Včera sme mali edukačné dopoludnie, kedy sme u nás v ateliéri privítali študentov odevného dizajnu, zo strednej umeleckej školy.