Úspechy našich žiakov

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeum Solivar v Prešove vyhlasuje 1.ročník celoštátnej súťaže pre žiakov stredných škol v nasledovných kategóriách:

Blahoželáme našim žiakom, ktorí v regionálnej súťaži Moje (ne)istoty vyhlásenej ŠUP Kežmarok získali v kategórii C1 Stredné školy-kresba, maľba,kombinované techniky:

Blahoželáme našej žiačke Henriete Džamovej (žiačke tretieho ročníka odboru propagačné výtvaníctvo) za krásne 2.miesto v celoštátnej výtvarnej súťaži Slovensko-krajina v srdci Európy. Sme na teba hrdí.

Dňa 26.9.2019 naši žiaci Sebastián Kvašňák IV.B, Matej Mindek III.B, Juraj Vančík III.A, Marek Šín II.B fotograficky dokumentovali galavečer "Prešov číta rád 2019". Ich fotografie zaujali redaktora Korzára M. Franka, a ten im umožnil prezentovať svoje umenie na stránkach Korzára - VIACTU.